BIC Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Zweigniederlassung Wien


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색


BIC / SWIFT:BOTKATWXXXX   오스트리아
은행명:Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Zweigniederlassung Wien국가:오스트리아

주소:Schwarzenbergplatz 5/3.2
우편번호:1030
도시:Wien
연방 국가:Wien

전화:+43 (0)1 50262
팩스:+43 (0)1 5026250

지점:Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Zweigniederlassung Wien (오스트리아) BIC (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 08/2019