BIC Flieden


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.GENODEF1FLNRaiffeisenbank (Gf P2)Flieden독일
2.GENODEF1FLNRaiffeisenbank -alt-Flieden독일
3.GENODEF1GLURaiffeisenbank im Fuldaer Land Zw FliedenFlieden독일
4.HELADEF1FDSSparkasse FuldaFlieden독일Flieden (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 03/2020