BIC Muğla


은행명:
BIC:
도시:
우편번호:
국가:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BodrumMuğla터키
2.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Çevreyolu/MuğlaMuğla터키
3.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., DalamanMuğla터키
4.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., FethiyeMuğla터키
5.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., HalikarnasMuğla터키
6.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., LikyaMuğla터키
7.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., MarmarisMuğla터키
8.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., MilasMuğla터키
9.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., MuğlaMuğla터키
10.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., OrtacaMuğla터키
11.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Ortaca (Göcek)Muğla터키
12.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., TurgutreisMuğla터키
13.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., UzunyalıMuğla터키
14.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., YalıkavakMuğla터키
15.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., YatağanMuğla터키
16.ALFBTRISXXXAlternatifbank A.Ş., Bodrum ŞubeMuğla터키
17.ALFBTRISXXXAlternatifbank A.Ş., Marmaris ŞubeMuğla터키
18.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Fethiye/Muğla ŞubesiMuğla터키
19.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Milas-Muğla ŞubesiMuğla터키
20.TEKFTRISXXXBurgan Bank A.Ş., BodrumMuğla터키
21.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BodrumMuğla터키
22.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bodrum OrtakentMuğla터키
23.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bodrum Özel Bankacılık MerkeziMuğla터키
24.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Çarşı BodrumMuğla터키
25.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Dalaman HavalimanıMuğla터키
26.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., FethiyeMuğla터키
27.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KaraçulhaMuğla터키
28.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MarmarisMuğla터키
29.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MilasMuğla터키
30.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MuğlaMuğla터키
31.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., OrtacaMuğla터키
32.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., TurgutreisMuğla터키
33.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., YalıkavakMuğla터키
34.FBHLTRISXXXFibabanka A.Ş., BodrumMuğla터키
35.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BodrumMuğla터키
36.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Bodrum ÇarşıMuğla터키
37.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., FethiyeMuğla터키
38.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Fethiye LikyaMuğla터키
39.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., KonacıkMuğla터키
40.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., MarmarisMuğla터키
41.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., MilasMuğla터키
42.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., MuğlaMuğla터키
43.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., OrtacaMuğla터키
44.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., OrtakentMuğla터키
45.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Turgut ReisMuğla터키
46.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., YalıkavakMuğla터키
47.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BodrumMuğla터키
48.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Bodrum / MindosMuğla터키
49.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., FethiyeMuğla터키
50.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., MarmarisMuğla터키
51.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., MilasMuğla터키
52.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., MuğlaMuğla터키
53.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Turgut Reis / BodrumMuğla터키
54.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BodrumMuğla터키
55.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Bodrum ÇarşıMuğla터키
56.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., FethiyeMuğla터키
57.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., MarmarisMuğla터키
58.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., MuğlaMuğla터키
59.ODEATRISXXXOdea Bank A.Ş., Bodrum ŞubesiMuğla터키
60.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BodrumMuğla터키
61.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., FethiyeMuğla터키
62.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., MarmarisMuğla터키
63.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., MilasMuğla터키
64.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., MuğlaMuğla터키
65.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., OrtacaMuğla터키
66.TEKBTRISXXXTekstil Bankası A.Ş., Bodrum ŞubesiMuğla터키
67.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Aksaz ŞubesiMuğla터키
68.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bodrum Çarşı ŞubesiMuğla터키
69.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bodrum Gümbet ŞubesiMuğla터키
70.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bodrum ŞubesiMuğla터키
71.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Fethiye İnönü Bulvarı ŞubesiMuğla터키
72.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Fethiye Likya ŞubesiMuğla터키
73.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Fethiye Seydikemer ŞubesiMuğla터키
74.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Fethiye ŞubesiMuğla터키
75.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Karya Bodrum ŞubesiMuğla터키
76.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Marmaris ŞubesiMuğla터키
77.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Milas ŞubesiMuğla터키
78.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Muğla ŞubesiMuğla터키
79.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Yalıkavak ŞubesiMuğla터키
80.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bodrum/Muğla ŞubesiMuğla터키
81.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Dalaman/Muğla ŞubesiMuğla터키
82.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Datça/Muğla ŞubesiMuğla터키
83.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Fethiye/Muğla ŞubesiMuğla터키
84.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Halikarnas-Bodrum/Muğla Girişimci Dinamik ŞubeMuğla터키
85.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kavaklıdere/Muğla ŞubesiMuğla터키
86.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Köyceğiz/Muğla ŞubesiMuğla터키
87.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Likya-Fethiye/Muğla ŞubesiMuğla터키
88.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Marmaris/Muğla ŞubesiMuğla터키
89.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Milas/Muğla ŞubesiMuğla터키
90.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Muğla ŞubesiMuğla터키
91.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ortaca/Muğla ŞubesiMuğla터키
92.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ortakent-Bodrum/Muğla ŞubesiMuğla터키
93.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Selimiye-Milas/Muğla ŞubesiMuğla터키
94.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Seydikemer/Muğla ŞubesiMuğla터키
95.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Turgutreis-Bodrum/Muğla ŞubesiMuğla터키
96.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ula/Muğla ŞubesiMuğla터키
97.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Uzunyalı-Marmaris/Muğla Girişimci Dinamik ŞubeMuğla터키
98.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yatağan/Muğla ŞubesiMuğla터키
99.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BitezMuğla터키
100.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BodrumMuğla터키
101.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bodrum ÇarşıMuğla터키
102.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bodrum Halikarnas Bağlı ŞubeMuğla터키
103.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., DalamanMuğla터키
104.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., DatçaMuğla터키
105.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., FethiyeMuğla터키
106.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Fethiye ÇarşıMuğla터키
107.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GöcekMuğla터키
108.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Göltürkbükü Bağlı ŞubeMuğla터키
109.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GüllükMuğla터키
110.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MarmarisMuğla터키
111.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Marmaris / İçmeler Bağlı ŞubeMuğla터키
112.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Marmaris Çarşı Bağlı ŞubeMuğla터키
113.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Marmaris UzunyalıMuğla터키
114.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MilasMuğla터키
115.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MuğlaMuğla터키
116.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., OrtacaMuğla터키
117.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., OrtakentMuğla터키
118.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., TurgutreisMuğla터키
119.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Turgutreis D-Marin Bağlı ŞubeMuğla터키
120.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., YalıkavakMuğla터키
121.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., YatağanMuğla터키
122.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bodrum Çarşı Şubesi/MuğlaMuğla터키
123.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bodrum Şubesi/MuğlaMuğla터키
124.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çarşı İçi Marmaris Şubesi/MuğlaMuğla터키
125.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Dalaman Şubesi/MuğlaMuğla터키
126.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Datça Şubesi/MuğlaMuğla터키
127.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Fethiye Şubesi/MuğlaMuğla터키
128.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Köyceğiz Şubesi/MuğlaMuğla터키
129.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Marmaris Şubesi/MuğlaMuğla터키
130.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Milas Şubesi/MuğlaMuğla터키
131.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Muğla ŞubesiMuğla터키
132.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ortaca Şubesi/MuğlaMuğla터키
133.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Turgutreis Şubesi/MuğlaMuğla터키
134.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Yalıkavak Şubesi/MuğlaMuğla터키
135.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Yatağan Şubesi/MuğlaMuğla터키
136.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Atatürk Bulvarı-Milas/MuğlaMuğla터키
137.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bodrum/MuğlaMuğla터키
138.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çarşı-Bodrum/MuğlaMuğla터키
139.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çarşı-Marmaris/MuğlaMuğla터키
140.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Dalaman/MuğlaMuğla터키
141.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Dalyan/MuğlaMuğla터키
142.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Datça/MuğlaMuğla터키
143.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Fethiye/MuğlaMuğla터키
144.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Göcek/MuğlaMuğla터키
145.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İçmeler-Marmaris/MuğlaMuğla터키
146.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İnönü Bulvarı-Fethiye/MuğlaMuğla터키
147.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Konacık-Bodrum/MuğlaMuğla터키
148.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Köyceğiz/MuğlaMuğla터키
149.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Marmaris/MuğlaMuğla터키
150.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Milas/MuğlaMuğla터키
151.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., MuğlaMuğla터키
152.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ortaca/MuğlaMuğla터키
153.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ortakent-Bodrum/MuğlaMuğla터키
154.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Turgutreis/BodrumMuğla터키
155.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yalıkavak/BodrumMuğla터키
156.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yatağan/MuğlaMuğla터키
157.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BodrumMuğla터키
158.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bodrum ÇarşıMuğla터키
159.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DalamanMuğla터키
160.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DatçaMuğla터키
161.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., FethiyeMuğla터키
162.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Fethiye MegriMuğla터키
163.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., İçmeler - MarmarisMuğla터키
164.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., MarmarisMuğla터키
165.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., MilasMuğla터키
166.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., MuğlaMuğla터키
167.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., OrtacaMuğla터키
168.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., TurgutreisMuğla터키
169.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., YatağanMuğla터키
170.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BodrumMuğla터키
171.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bodrum HavaalanıMuğla터키
172.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bodrum KaryaMuğla터키
173.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DalamanMuğla터키
174.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DatçaMuğla터키
175.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., FethiyeMuğla터키
176.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Fethiye LikyaMuğla터키
177.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GöcekMuğla터키
178.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Güllük MilasMuğla터키
179.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., HalikarnasMuğla터키
180.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., İçmelerMuğla터키
181.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., KöyceğizMuğla터키
182.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., MarmarisMuğla터키
183.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Marmaris UzunyalıMuğla터키
184.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., MilasMuğla터키
185.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., MuğlaMuğla터키
186.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OrtacaMuğla터키
187.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., TurgutreisMuğla터키
188.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., YalıkavakMuğla터키
189.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., YatağanMuğla터키Muğla (터키) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 12/2023