BIC Ostsächsische Sparkasse Dresden


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenAltenberg독일
2.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenArnsdorf독일
3.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenBad Gottleuba-Berggießhübel독일
4.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenBad Schandau독일
5.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenBahretal독일
6.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenBannewitz독일
7.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenBernsdorf독일
8.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenDippoldiswalde독일
9.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenDorfhain독일
10.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenDresden독일
11.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenDürrröhrsdorf-Dittersbach독일
12.OSDDDE81FTLOstsächsische Sparkasse DresdenFreital독일
13.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenGeising독일
14.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenGlashütte독일
15.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenGroßröhrsdorf독일
16.OSDDDE81HDNOstsächsische Sparkasse DresdenHeidenau독일
17.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenHermsdorf/Erzgeb.독일
18.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenHohnstein독일
19.OSDDDE81HOYOstsächsische Sparkasse DresdenHoyerswerda독일
20.OSDDDE81KMZOstsächsische Sparkasse DresdenKamenz독일
21.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenKesselsdorf독일
22.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenKlingenberg독일
23.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenKönigsbrück독일
24.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenKönigstein/Sächs. Schw.독일
25.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenKreischa독일
26.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenLauenstein독일
27.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenLauta독일
28.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenLiebstadt독일
29.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenLohmen독일
30.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenLohsa독일
31.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenNeustadt in Sachsen독일
32.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenOttendorf-Okrilla독일
33.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenPanschwitz-Kuckau독일
34.OSDDDE81PIROstsächsische Sparkasse DresdenPirna독일
35.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenPulsnitz독일
36.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenRabenau독일
37.OSDDDE81RBGOstsächsische Sparkasse DresdenRadeberg독일
38.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenSchwepnitz독일
39.OSDDDE81SEBOstsächsische Sparkasse DresdenSebnitz독일
40.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenStolpen독일
41.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenStruppen독일
42.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenTharandt독일
43.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenWilsdruff독일
44.OSDDDE81XXXOstsächsische Sparkasse DresdenWittichenau독일Ostsächsische Sparkasse Dresden (독일) BIC (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 01/2022