BIC Volksbank Lüneburger Heide


은행명:
국가:
IBAN:
BIC:
도시:
우편번호:
은행 지점 추가 검색

BIC / SWIFT은행명도시 국가
1.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideAdendorf독일
2.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideAmelinghausen독일
3.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBad Fallingbostel독일
4.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBardowick독일
5.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBispingen독일
6.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBleckede독일
7.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBomlitz독일
8.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBrackel독일
9.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideBuchholz in der Nordheide독일
10.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideDahlenburg독일
11.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideEgestorf독일
12.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHamburg독일
13.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHandorf독일
14.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHanstedt독일
15.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHodenhagen독일
16.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideJesteburg독일
17.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideKirchgellersen독일
18.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideLübtheen독일
19.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideLüneburg독일
20.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideMelbeck독일
21.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideMunster독일
22.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideNeu Wulmstorf독일
23.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideNeuenkirchen독일
24.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideNeuhaus독일
25.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideRedefin독일
26.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideReppenstedt독일
27.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideRethem (Aller)독일
28.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideRosengarten독일
29.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideSalzhausen독일
30.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideSchneverdingen독일
31.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideSchwarmstedt독일
32.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideSeevetal독일
33.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideSoltau독일
34.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideStelle독일
35.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideTespe독일
36.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideToppenstedt독일
37.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideTostedt독일
38.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideUndeloh독일
39.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideVellahn독일
40.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideVisselhövede독일
41.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideWalsrode독일
42.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideWelle독일
43.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideWietzendorf독일
44.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideWinsen (Luhe)독일
45.GENODEF1SOLVolksbank Lüneburger Heide (Gf P2)Soltau독일
46.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger Heide (Gf P2)Winsen (Luhe)독일
47.GENODEF1SOLVolksbank Lüneburger Heide -alt-Soltau독일



Volksbank Lüneburger Heide (독일) BIC (SWIFT 코드).


정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.

데이터 세트 날짜: 05/2022